Հայտարարություն

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ Մյասնիկյանի անվան հ66 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի          

<<Ինֆորմատիկա>> առարկայի (11 դասաժամ)

 ուսուցչի թափուր տեղի համար

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել`

— դիմում (ձև 1),

— 1 լուսանկար 3×4 չափի,

— բարձրագույն կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

— անձը հաստատող փաստաթուղթ,

— «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),

— ինքնակենսագրություն (ձև 5),

— այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

— ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,

— հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

— որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

 

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս․թ․ սեպտեմբերի 28-ից մինչև հոկտեմբերի 11-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թ. հոկտեմբերի 17-ին` ժամը 14:00-ին, Երևանի Ալ․ Մյասնիկյանի անվան հ․ 66 հիմնական դպրոցում, հասցե՝ ք․ Երևան, Բագրատունյաց 9: Տեղեկությունների համար զանգահարել (010)42-08-03 հեռախոսահամարով:

Մրցույթի հայտարարություն

<<Երևանի Ալ. Մյասնիկյանի անվան հ. 66 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ  կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 6-րդ և 7-րդ կետերի համաձայն՝

<<Երևանի Ալ. Մյասնիկյանի անվան հ. 66 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու համար։

1․ Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝

1) ՀՀ քաղաքացիությունը

2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման  իրավունքը (հավաստագիր)

2․  Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է ՝

դիմում՝ հաստատության խորհրդի նախագահի անունով,

ՀՀ քաղաքացու անձնագրի  կամ նույնականացման քարտի պատճենը,

հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) պատճենը,

տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը  թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով,

ինքնակենսագրություն

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Համաձայն ՀՀ  կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն <<Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 4 և 5 կետերի փաստաթղթերն ընդունվում են <<Երևանի Ալ. Մյասնիկյանի անվան հ. 66 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում, 2022թ.-ի սեպտեմբերի 14-ից մինչև 2022թ.-ի հոկտեմբերի 5-ը ներառյալ, ամեն օր ժամը 9.00-ից  մինչև 15.00-ն, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2022թ․ հոկտեմբերի 19-ին՝ ժամը 13.00-ին, <<Երևանի Ալ. Մյասնիկյանի անվան հ. 66 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում։

Հասցե՝ ք․ Երևան, Բագրատունյաց 9,  (010)42-08-33

Կայքէջ՝ yerevan66.schoolsite.am

Էլ․ փոստ՝ school66@schools.am

Տեղեկությունների համար դիմել խորհրդի կողմից լիազորված անդամներ՝

1․ Մ․ Մարգարյան (հեռ․՝ 091-67-96-69, Էլ․ փոստ՝ margaryan.maria@gmail.com)

2․ Ք․ Բաղդասարովա (հեռ․՝ 041-44-33-38, Էլ․ փոստ՝ qristina.bagdasarova@gmail.com)

 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ Մյասնիկյանի անվան հ66 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի
<<Մայրենի>> առարկայի
( 6 դասաժամ), <<Հայոց լեզու և գրականություն>> առարկայի (9 դասաժամ), <<Ինֆորմատիկա>> առարկայի (11 դասաժամ) 

ուսուցչի թափուր տեղերի համար

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել`

— դիմում (ձև 1),

— 1 լուսանկար 3×4 չափի,

— բարձրագույն կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

— անձը հաստատող փաստաթուղթ,

— «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),

— ինքնակենսագրություն (ձև 5),

— այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

— ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,

— հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

— որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

 

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս․թ․ սեպտեմբերի 6-ից մինչև սեպտեմբերի 19-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թ. սեպտեմբերի 26-ին` ժամը 14:00-ին, Երևանի Ալ․ Մյասնիկյանի անվան հ․ 66 հիմնական դպրոցում, հասցե՝ ք․ Երևան, Բագրատունյաց 9: Տեղեկությունների համար զանգահարել (010)42-08-03 հեռախոսահամարով:

 

Շարադրություն՝ Նրանք ընկան հանուն․․․․

Սովորողների մասնակցությունը  շարադրությունների համաքաղաքային մրցույթին՝  <<Նրանք ընկան հանուն․․․>> խորագրով։ Ստորև ներկայացնում ենք 9-րդ <<ա>> դասարանի սովորող Յուրա Սահակյանի, 9-րդ <<բ>> դասարանի սովորող  Միլենա Քոչարյանի և 8-րդ <<գ>> դասարանի սովորող Սյունե Գրիգորյանի մտորումներն այդ թեմայի շուրջ։

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարվում է մրցույթ՝ <<Երևանի Ալ․ Մյասնիկյանի անվ․ հ․ 66 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տեխնոլոգիայի (10 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի։ Թեստավորման փուլն անցկացվում է ՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի։ Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին։

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝

 1. դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3 x 4 չափի,
 2. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),
 3. անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 4. <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
 5. ինքնակենսագրություն (Ձև 5),
 6. այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
 7. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,
 8. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),
 9. որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ։

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի  բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում։ Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք։

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև սեպտեմբերի 22-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 24-ին՝ ժամը 14։00-ին, ՀՀ ք․ Երևանի Ալ․ Մյասնիկյանի անվան հ․ 66 հիմնական դպրոցում․ հասցեն՝ ք․ Երևան, Բագրատունյաց 9։

Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (096)99-59-96, (010)42-08-33 հեռախոսահամարներով:

Հայտարարություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

        Հայտարարվում է մրցույթ՝ <<Երևանի Ալ․ Մյասնիկյանի անվ․ հ․ 66 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի հայոց լեզվի և գրականության /10 դասաժամ/ ուսուցչի թափուր տեղի համար:

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի։ Թեստավորման փուլն անցկացվում է ՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի։ Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին։

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝

 1. դիմում /Ձև 1/, մեկ լուսանկար 3 x 4 չափի,
 2. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ /դիպլոմ/,
 3. անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 4. <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը /առկայության դեպքում/,
 5. ինքնակենսագրություն /Ձև 5/,
 6. այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
 7. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,
 8. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր /առկայության դեպքում/,
 9. որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ։

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի  բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում։ Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք։

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև մարտի 30-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա ապրիլի 1-ին՝ ժամը 14։00-ին, ՀՀ ք․ Երևանի Ալ․ Մյասնիկյանի անվան հ․ 66 հիմնական դպրոցում․ հասցեն՝ ք․ Երևան, Բագրատունյաց 9։

Տեղեկությունների համար զանգահարել ՝ /010/42-08-33 հեռախոսահամարով:

Նախակարթարան 2019-2020 ուստարի

Սեպտեմբերի 2-ին Երևանի Ալ. Մյասնիկյանի անվ. հ. 66 հիմնական դպրոցի ամենօրյա նախակրթարանը տվեց նոր ուսումնական գործընթացի մեկնարկը: Նախակրթարանի սաներն իրենց առօրյան կլցնեն հետաքրքրաշարժ ու կառուցողական խաղերով, կհարստանան գիտելիքներով, կշփվեն հոգեբանի հետ, լիարժեք կնախապատրաստվեն իրենց հաստատուն քայլերը կատարելու ապագայում որպես աշակերտներ: Ձեզ բարի երթ, սիրելի փոքրիկներ:

Գիտելիքի օր 2019-2020 ուստարի

Կրկին աշուն, կրկին սեպտեմբերմեկյան եռուզեռ, որին այնքան սիրով, սրտի թրթիռով ու մեծ պատասխանատվությամբ էին պատրաստվել մյասնիկյանցիները՝ Ալ. Մյասնիկյանի անվան հ. 66 հիմնական դպրոցի թե՛ 1-ին, թե՛ 9-րդ դասարանցիները հատկապես: Տրամադրող էր ամեն ինչ՝ բակի տոնական ձևավորումը, աշակերտների և ծնողների հուզմունքն ու խանդավառությունը, իսկ բեմից հանդիսատեսին ուղղված երգն ու պարը, ողջույնի խոսքերը ամբողջացնում էին համընդհանուր տոնական մթնոլորտն ու հիշարժան օրը: Շնորհավորում ենք նոր՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա մեկնարկը: