1-ին եռամսյակ դրամական հոսքեր 2021

1-ին եռամսյակ եկամուտ և ծախս 2021

Դրամական միջոցներ 2020

Եկամուտ և ծախս 2020

2019թ. Եռամսյակային հաշվետվություն

2019թ. եկամուտներ և ծախս

Եկամուտ և ծախս 9 ամիս 2019թ.

Եկամուտ և ծախս, դրամական միջոցներ

Դրամական հոսքեր 2018

Եկամուտ-ծախս 2018

3-րդ եռամսյակ

1 եռ դրամական

1 եռ եկամուտներ

2 եռ դրամական

2 եռ եկամուտներ

66 դպրոցի 2018թ. նախահաշիվ

Դրամական միջոցներ

Եկամուտ և ծախս