Month: Սեպտեմբերի 2022

Հայտարարություն

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ Մյասնիկյանի անվան հ66 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի          

<<Ինֆորմատիկա>> առարկայի (11 դասաժամ)

 ուսուցչի թափուր տեղի համար

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել`

— դիմում (ձև 1),

— 1 լուսանկար 3×4 չափի,

— բարձրագույն կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

— անձը հաստատող փաստաթուղթ,

— «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),

— ինքնակենսագրություն (ձև 5),

— այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

— ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,

— հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

— որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

 

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս․թ․ սեպտեմբերի 28-ից մինչև հոկտեմբերի 11-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թ. հոկտեմբերի 17-ին` ժամը 14:00-ին, Երևանի Ալ․ Մյասնիկյանի անվան հ․ 66 հիմնական դպրոցում, հասցե՝ ք․ Երևան, Բագրատունյաց 9: Տեղեկությունների համար զանգահարել (010)42-08-03 հեռախոսահամարով:

Մրցույթի հայտարարություն

<<Երևանի Ալ. Մյասնիկյանի անվան հ. 66 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ  կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 6-րդ և 7-րդ կետերի համաձայն՝

<<Երևանի Ալ. Մյասնիկյանի անվան հ. 66 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու համար։

1․ Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝

1) ՀՀ քաղաքացիությունը

2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման  իրավունքը (հավաստագիր)

2․  Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է ՝

դիմում՝ հաստատության խորհրդի նախագահի անունով,

ՀՀ քաղաքացու անձնագրի  կամ նույնականացման քարտի պատճենը,

հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) պատճենը,

տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը  թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով,

ինքնակենսագրություն

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Համաձայն ՀՀ  կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն <<Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 4 և 5 կետերի փաստաթղթերն ընդունվում են <<Երևանի Ալ. Մյասնիկյանի անվան հ. 66 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում, 2022թ.-ի սեպտեմբերի 14-ից մինչև 2022թ.-ի հոկտեմբերի 5-ը ներառյալ, ամեն օր ժամը 9.00-ից  մինչև 15.00-ն, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2022թ․ հոկտեմբերի 19-ին՝ ժամը 13.00-ին, <<Երևանի Ալ. Մյասնիկյանի անվան հ. 66 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում։

Հասցե՝ ք․ Երևան, Բագրատունյաց 9,  (010)42-08-33

Կայքէջ՝ yerevan66.schoolsite.am

Էլ․ փոստ՝ school66@schools.am

Տեղեկությունների համար դիմել խորհրդի կողմից լիազորված անդամներ՝

1․ Մ․ Մարգարյան (հեռ․՝ 091-67-96-69, Էլ․ փոստ՝ margaryan.maria@gmail.com)

2․ Ք․ Բաղդասարովա (հեռ․՝ 041-44-33-38, Էլ․ փոստ՝ qristina.bagdasarova@gmail.com)

 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ Մյասնիկյանի անվան հ66 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի
<<Մայրենի>> առարկայի
( 6 դասաժամ), <<Հայոց լեզու և գրականություն>> առարկայի (9 դասաժամ), <<Ինֆորմատիկա>> առարկայի (11 դասաժամ) 

ուսուցչի թափուր տեղերի համար

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել`

— դիմում (ձև 1),

— 1 լուսանկար 3×4 չափի,

— բարձրագույն կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

— անձը հաստատող փաստաթուղթ,

— «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),

— ինքնակենսագրություն (ձև 5),

— այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

— ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,

— հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

— որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

 

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս․թ․ սեպտեմբերի 6-ից մինչև սեպտեմբերի 19-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թ. սեպտեմբերի 26-ին` ժամը 14:00-ին, Երևանի Ալ․ Մյասնիկյանի անվան հ․ 66 հիմնական դպրոցում, հասցե՝ ք․ Երևան, Բագրատունյաց 9: Տեղեկությունների համար զանգահարել (010)42-08-03 հեռախոսահամարով: